ไม่มีใครประมูลคลื่น 1800 MHz ใครได้ใครเสีย?

Download (PDF, 44KB)