ไม่มีใครประมูลคลื่น 1800 MHz ใครได้ใครเสีย?

[gview file=”http://nbtcrights.com/wp-content/uploads/2018/06/F1800-Who-loose.pdf”]