เอกสารประกอบงานเสวนา NBTC Public Forum “ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้มือถือ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย”

untitled1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เวทีเสวนา NBTC Public Forum 6/2559

ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้มือถือ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย”

จัดโดย ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
ร่วมก้บเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพฯ

* เอกสารประกอบการเสวนา
---------------------------------------------------------------f4

* ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
mobile-privacy1

* รศ.ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
dr.sarawut

* อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
20160913-privacy-big-data

และไกด์ไลน์การจัดการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของฮ่องกง
06-HongKong_PMP_Guideline