เอกสารประกอบงานเสวนา NBTC Public Forum “ขโมยเงินออนไลน์ผ่านมือถือ : จากกรณีปัญหาสู่มาตรการแก้ไขเชิงระบบ”

10

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เวทีเสวนา NBTC Public Forum ๔/๒๕๕๙

ในหัวข้อ ขโมยเงินออนไลน์ผ่านมือถือ : จากกรณีปัญหาสู่มาตรการแก้ไขเชิงระบบ

จัดโดย ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง Kamolthip ๓ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

o ธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์ ผู้บริหารส่วน ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Mobile-Banking-Threats

o ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

NBTC-Forum-4-2559-Deunden

o วสันต์ ลิ่วลมไพศาล ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Blognone.com

NBTC-Mobile