กะเทาะ กสทช.

final-cover

กะเทาะ กสทช. หนังสือว่าด้วยมุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแลจากเวที NBTC Public Forum

“ระบบกำกับดูแลที่ดีต้องฟังเสียงของคนทุกกลุ่ม องค์กรที่กำกับดูแลด้านการสื่อสารจำเป็นต้องลงมือ “สื่อสาร” ด้วย และต้องไม่พยายามปิดกั้นตัวเองจากสังคมภายนอก” — กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

“หวังว่าบทสรุปที่มีในหนังสือเล่มนี้จะได้เป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในการทำงาน สะท้อนปัญหา อุปสรรค รวมทั้งงาน กสทช. เองด้วย เป็นทั้งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต เป็นการอ้างอิงที่ภาคส่วนต่างๆ จะเอาไปใช้ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะมีการปฏิรูปกฎหมาย ปฎิรูปสื่อ ปฏิรูป กสทช. อีกครั้ง” — กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

AW