บันทึกการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ระหว่าง สำนักงาน กสทช. องค์กรผู้บริโภคสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ok