บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability) หรือการเปลี่ยนเครือข่ายแต่ใช้เบอร์เดิม เป็นบริการที่ให้โอกาสผู้บริโภคในการถือครองเบอร์โทรศัพท์เดิม ในขณะที่สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือเปลี่ยนเครือข่ายได้ เนื่องจากวิธีการนี้จะทำให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าของตน มีการใช้เลขหมายโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทย การคงสิทธิเลขหมายยังช่วยเพิ่มอิสรภาพในการเลือกผู้ให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องประสบความยุ่งยากจากการเปลี่ยนแปลงเลขหมายในอีกทางหนึ่งด้วย