Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศ. 22 เม.ย. นี้ กสทช. จัดงาน “จริยธรรม-สร้าง-สรร(ค์)-สื่อ-เพื่อเด็กและครอบครัว”

22/04/2016 @ 1:00 pm - 4:30 pm

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “จริยธรรม-สร้าง-สรร(ค์)-สื่อ-เพื่อเด็กและครอบครัว”    

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (ซอยสายลม)

เวลา                                         รายละเอียด
๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
๑๓.๓๐ – ๑๖.๒๐ น. นำเสนองานวิจัยนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการนำเสนอรายการโทรทัศน์โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมวิชาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

–          ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

–         อาจารย์ชวพร ธรรมนิตยกุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน

ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการนำเสนอรายการโทรทัศน์โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมวิชาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

–          คุณคฑาหัสต์ บุษปะเกศ นักเขียนบทโทรทัศน์ อาทิ จิตสังหาร คมแฝก อุ่นไอรัก แก้วตาหวานใจ ใยเสน่หา ครูไหวใจร้าย เหนือเมฆ 1-2 ฯลฯ

–    คุณนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกรและผู้ผลิตรายการ “ทุ่งแสงตะวัน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรายการ “พันแสงรุ้ง” ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

–    คุณวิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการ ด้านการผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ดำเนินการเสวนาโดย

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. สรุปและปิดการประชุม

 

หมายเหตุ        – เวลา ๑๔.๓๐ รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Details

Date:
22/04/2016
Time:
1:00 pm - 4:30 pm

Venue

อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) + Google Map