Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

6สค.58 กสทช.เปิดวง อสมท.-ไทยพีบีเอสCoaching ติวเข้มกำกับรายการเด็ก-การ์ตูน

06/08/2015 @ 8:30 am - 1:25 pm

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมมาตรฐานการตรวจสอบ

และการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒

หัวข้อ “รายการประเภทรายการเด็กและการ์ตูน”

วันพฤหัสบดีที่  ๖  สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

 

**************************************

เวลา รายละเอียด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.  กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. การศึกษาในประเด็น “สื่อโทรทัศน์กับเด็ก”·       ความเหมาะสมของเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

·       การ์ตูนเด็กในฟรีทีวี

·       จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

·       การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการเด็ก

โดย อาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น.  แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ “รายการประเภทรายการเด็กและการ์ตูน” โดย-          ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS

–          ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท.

๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและซักถาม ทำความเข้าใจร่วมกัน
๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. สรุปและปิดการประชุม โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เวลา ๐๙.๔๕ น.

Venue

หอประชุมชั้น 2
กสทช. + Google Map