Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

25 ก.พ. เสวนา“Digital Economy, เปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนกลับ? ตลาดแข่งขันเสรีหรือรัฐวิสาหกิจ?”

25/02/2015 @ 9:00 am - 12:00 pm

LawChula250258

เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “Digital Economy, เปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนกลับ? ตลาดแข่งขันเสรีหรือรัฐวิสาหกิจ?”

จัดโดย
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30– 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.05 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
09.05 – 11.30 น. การเสวนาเรื่อง “Digital Economy, เปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนกลับ?
ตลาดแข่งขันเสรีหรือรัฐวิสาหกิจ?” โดย
– คุณสุรางคณา วายุภาพ (วิทยากร)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
– รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม (วิทยากร)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ (วิทยากร)
ประธานสถาบัน TDRI
– ดร. พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ (ผู้ดำเนินการเสวนาและวิทยากร)
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
11.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงาน

หมายเหตุ บริการอาหารว่างระหว่างการเสวนา

กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการฟังภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ทาง
โทรสาร 0-2215-2358
E-mail [email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 0-2218-2025 หรือ 0-2218-2017 ต่อ 204

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

-------------------------------------------250258.docx

Details

Date:
25/02/2015
Time:
9:00 am - 12:00 pm
Event Tags:

Venue

ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย + Google Map