การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลักของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.38 เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1441 และหมายเลข 1442 ของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ร่วมลงมติโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0202_61-กสทช.3.61-วาระ-5.2.38