ช่องรายการและโครงข่ายบอกรับสมาชิก, การปรับเปลี่ยนรูปแบบทีวีช่อง 5

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 22/57 วันจันทร์ที่ 2 มิ.ย. 57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ตั้งข้อสังเกต ต่อวาระ
วาระ 4.7 เรื่อง การพิจารณาการแจ้งยืนยันช่องรายการและโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม
วาระ 4.8 เรื่อง แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5
รายละเอียดดังนี้
20141203101808