บริษัทโรสเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ฯ ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.16 เรื่อง บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวไว้ จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.1013_60-กสทช.-17.60-วาระ-5.1.16