ข้อร้องเรียนกรณีรายการ “สนธิญาณ ฟันธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห่งพระราชาทั้งปวง” ที่ออกอากาศเนื้อหาไม่เหมาะสม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.27 เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “สนธิญาณ ฟันธงตรงประเด็น” ตอน “พระราชาแห่งพระราชาทั้งปวง” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (ช่อง 19) มีเนื้อหาไม่เหมาะสม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0886_60-กสทช.15.60-วาระ-5.1.27