บริษัททรูมูฟชี้แจงเพิ่มเรื่องเงินรายได้เยียวยาคลื่น 1800

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0526_60-กทค.16.60-วาระ-4.8