ขออนุญาตควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุญาตควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0489_60-กทค.14.60-วาระ-5.1