ผลการศึกษาเพื่อกำหนดจำนวนคลื่นความถี่ย่าน 2310 – 2370 MHz ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ใช้ในการให้บริการ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง ผลการศึกษาเพื่อกำหนดจำนวนคลื่นความถี่ย่าน 2310 – 2370 MHz ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ใช้ในการให้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0384_60-กทค.7.60-วาระ-5.6