บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขออุทธรณ์คำสั่งตามมติ กทค. ครั้งที่ 1/2560 กรณีให้นำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขออุทธรณ์คำสั่งตามมติ กทค. ครั้งที่ 1/2560 กรณีให้นำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0379_60-กทค.7.60-วาระ-5.1