บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขอคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0339_60-กทค.6.60-วาระ4.10