การกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0351_60-กทค.6.60-วาระ-4.3