บริษัทไทยแอร์เอเชียขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ต

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0236_60----------.3.60--------------4.2