ซีพี ออลล์ ขออนุญาตเป็นจุดให้บริการในการรับคำขอโอนย้ายเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตเป็นจุดให้บริการในการรับคำขอโอนย้ายเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0217_60----------.2.60--------------5.1