ช่องรายการและโครงข่ายบอกรับสมาชิก, การปรับเปลี่ยนรูปแบบทีวีช่อง 5

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 22/2557 วันที่ 2 มิ.ย.  57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นต่างและขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม หลายวาระดังนี้

วาระ4.7 เรื่อง การพิจารณาแจ้งยืนยันช่องรายการและโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม

วาระ 4.8 เรื่อง แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5

Comment-NBC-22-57-ok