รายงานผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บมจ. ทีทีแอนด์ที หลังถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ รายงานผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ภายหลังถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0125_60----------.31.60-------------4.1