บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล จำกัด ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล จำกัด ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หมายเลข 006 และ 0060x ร่วมกับบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.1084_59----------.26--------------4.9