สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัทคู่สัญญา

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับบริษัทคู่สัญญา จำนวนทั้งสิ้น 10 วาระ ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 4.8 – 4.17 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
------1003.10.1043_59----------.25--------------4.8

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.บางกอกน้อย-สฟ.บ้านดอน เส้นทาง สฟ.ตาก 1-สฟ.แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
------1003.10.1044_59----------.25--------------4.9

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก 1-สฟ.แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
------1003.10.1045_59----------.25--------------4.10

ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.บ้านดอน- สฟ.ภูเก็ต 1 เส้นทาง สฟ.ตาก1-สฟ.แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
------1003.10.1046_59----------.25--------------4.11

ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.สวรรคโลก-สฟ.เชียงใหม่ 2 เส้นทาง สฟ.แม่เมาะ 3-สฟ.เชียงราย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
------1003.10.1047_59----------.25--------------4.12

ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.แจ้งวัฒนะ-สฟ.เพชรบุรี เส้นทาง สฟ.เพชรบุรี-สฟ.บ้านดอน เส้นทาง สฟ.บ้านดอน-สฟ.หาดใหญ่ 2 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
------1003.10.1048_59----------.25--------------4.13

ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ลำปาง1-สฟ.ลำพูน2 เส้นทาง สฟ.สระบุรี2-สฟ.นครราชสีมา 1 เส้นทาง สฟ.ประจวบคีรีขันธ์-สฟ.ชุมพร ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
------1003.10.1049_59----------.25--------------4.14

ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.สุราษฎร์ธานี-สฟ.ภูเก็ต 1 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
------1003.10.1050_59----------.25--------------4.15

ระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.แจ้งวัฒนะ-สฟ.เชียงใหม่ 2 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
------1003.10.1051_59----------.25--------------4.16

ระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.แจ้งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญ่ 1 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
------1003.10.1052_59----------.25--------------4.17