บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ครั้งแรกเพิ่มเติม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งแรกเพิ่มเติม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0995_59----------.23.59-------------5.2