ผู้ประกอบการนำโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มาให้บริการอินเทอร์เน็ต

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัท สมาร์ท ไอพี เทเลวิชั่น จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0943_59----------.21-------------4.1