แนวทางดำเนินการกรณีเรียกเก็บเงินนำส่งรายได้จากผู้ให้บริการในประกาศมาตรการเยียวยาฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง แนวทางดำเนินการกรณีการเรียกให้ผู้ให้บริการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0895_59----------.19.59--------------4.2