แผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 2400 MHz ของ บมจ. ทีโอที

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง แผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 2400 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0916_59----------.18-------------4.1