ผลการพิจารณาความรับผิดชอบกรณีบริษัทแจส โมบายฯ ไม่จ่ายเงินค่าประมูลคลื่นย่าน 900 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบกรณีบริษัทแจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0627_59----------.-12.59--------------4.8