การนำส่งรายได้ในช่วงมาตรการเยียวยาคลื่น 900 ของเอไอเอส

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง นำส่งรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0508_59----------.-9.59--------------5.1