การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุ่ม บมจ. จัสมินฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง ขอรับนโยบายการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0492_59----------.9.59--------------4.13