การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมเจ้าท่า ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.50 MHz, การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด จำนวน 9 ช่องรายการ, การพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ช่องรายการ Fox Channelออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.4 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมเจ้าท่า ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.50 MHz

วาระ 4.23 เรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด จำนวน 9 ช่องรายการ

วาระ 4.35 การพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ช่องรายการ Fox Channelออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

3-59