ทรูขอให้ดำเนินการต่อผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายผิดกฎหมาย

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอให้ดำเนินการต่อผู้ให้บริการที่กระทำความผิดกฎหมายกรณีการโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0342_59----------.-6.59--------------5.3