การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ผ่านร้านสะดวกซื้อ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0244_59----------.4.59--------------5.1