เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการภายหลังจากถูกระงับสัญญาณ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการภายหลังจากถูกระงับสัญญาณ จึงไม่สามารถยกเลิกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1------1003.10.0222_59----------.3.58--------------4.16