เรื่องร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กรณีประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 กรณีเรื่องร้องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กรณีประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1003.10.0960_58-28-4.9