บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มเติม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.7 เรื่อง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มเติม (กรุงเทพและปริมณฑล) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0666_58--------------------------------.17--------------4.7