การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในรายการ “การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔” (FIFA World Cup Final)

ในการประชุม กสทช.นัดพิเศษครั้งที่ 1/2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นที่ต่างจากเสียงข้างมาก ในวาระที่ 5.1 การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในรายการ “การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔” (FIFA World Cup Final) รายละเอียดดังนี้

---------------------------------------------------------------1-2557