เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 4.13 เรื่องร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ในกรณีนี้จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

reserve-15-58_4.13-cc-tele-station