เรื่องร้องเรียน การออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง “วันนรกกัดไม่เหลือซาก”

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 11/57 วันจันทร์ 24 มี.ค. 57 ได้มีการพิจารณาวาระที่ 4.14 กรณีเรื่องร้องเรียน การออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง “วันนรกกัดไม่เหลือซาก” ทางช่อง M-Channel(ช่อง 25) มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่ง นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ตั้งข้อสังเกตในการพิจารณาวาระดังกล่าว ดังนี้
11-57