การกำหนดเงื่อนไขการถือครองคลื่นความถี่สูงสุดในการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วาระที่ 5.2 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการถือครองคลื่นความถี่สูงสุดในการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0473_58----------.12--------------5.2