รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.17 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0472_58----------.12--------------4.17