การขอให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM บนเครื่องบินโดยสาร

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 วาระที่ 5.4 เรื่อง การขอให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ย่านความถี่วิทยุ 1800 MHz บนเครื่องบินโดยสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0453_58----------.11.58--------------5.4