ข้อหารือของดีแทคเรื่องลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 5.1 เรื่อง การตอบข้อหารือของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง ลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0407_58----------.9.58--------------5.1