วาระปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมไทยคม 7

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.1 เรื่องความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ณ ตำแหน่งวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออก และการปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0397_58----------.9.58--------------4.1