เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 วาระที่ 4.5 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี ไม่สามารถใช้บริการได้อย่างปกติ วาระนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ โดยขอเปิดเผยความเห็นดังต่อไปนี้

reserve-7-58_4.5-QoS------------