เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 วาระที่ 4.4 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียน บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กรณีประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

reserve-7-58_4.4-credit-card-Copy

ส่วนวาระที่ 4.6 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการผิดพลาดจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมคือ

reserve-7-58_4.6-----------------------------------------------------------------

ขณะที่ในวาระที่ 4.8 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาเกี่ยวกับการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก กล่าวคือ

reserve-7-58_4.8-----------------------------------------------------------------------------