เรื่องร้องเรียนกรณีถูกคิดค่าบริการข้อความสั้นโดยที่ไม่ได้สมัคร

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.20 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการจากข้อความสั้นโดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ วาระนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความคิดเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นดังต่อไปนี้

reserve-6-58_4.20-------.SMS---------------------------------