เรื่องร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.7 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม ในการนี้จึงขอเปิดเผยความเห็น คือ

----------------------.4-58_4.7-------.----------------------------------